Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de diensten van RUITER Technology. Hoewel RUITER Technology de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan RUITER Technology niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. RUITER Technology aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.
RUITER Technology B.V.
Raam 4
2801 VM
Gouda

T 0182 - 548 376
E sales@ruittech.nl